Studie domu - architektura bydlení

Studie / stavební záměr - rozhoduje o tom, kolik bude dům stát a co Vám bude poskytovat.

3D model, vizualizace, řešení bydlení (koncepce zevnitř ven), usazení do terénu a zahrady...

K projektům staveb jsem se po studiu architektury dostal až s odstupem několika let skrze zkušenosti a časté úpravy stavebních projektů při realizaci interierů, tedy na zákldě praxe. Preferuji jednoduchá, rychlá řešení a dřevostavby.

Výhody pro vás:

  • Stavební studií zminimalizujete vícenáklady v průběhu stavby. Studie domu plní funkci vize. Jako průvodce Vám pomáhám definovat jednoznačné požadavky. Vše je tím z principu synchronizováno, předchází se vícenákladům a neřeší se zbytečnosti.
  • Studie domu je dobrým zadáním pro tender stavebních firem. Namísto toho, abyste se přizpůsobili katalogovým projektům, můžete na základě studie dostat, co opravdu chcete a potřebujete. Můžete si pak vybrat z realizačních nabídek a adekvátně se rozhodnout. Stavební dokumentaci a nutná povolení (pouze v potřebném rozsahu) pak ve své režii ráda zařídí stavební firma podle zadání tendru. Vše se tím zjednodušuje.
  • Pořízením stavební studie v důsledku ušetříte. Oproti ceně katalogového projektu a jeho dalších nutných úprav je pořizovací cena studie chytrou investicí. U katalogových projektů dochází prakticky vždy k jeho úpravám, protože nikdy plně nevyhovuje všem požadavkům klientů a úřadů či možnostem terénu. Ze zkušenosti vyplývá, že pořízení úprav katalogového projektu několikanásobně převýší jeho původní cenu.

Jak to probíhá:

  • Na začátku si budeme muset dobře seznámit – já s Vašimi možnostmi a skutečnými potřebami, Vy s tím, jak Vám budu schopen naslouchat a splnit Vaše požadavky. Úvodní konzultace je bezplatná.
  • Poté do hry vstupuje genius loci pozemku či budovy a okolí. Zohledněním širších souvislostí (duch místa, světové strany, živly, historie, výhled do budoucnosti, hlučnost, ruch, zóny, sítě atd.) Je třeba zmapovat, čemu lze předejít jen pohou volnou řešení.
  • Pokud to lze, rád pracuji filosofií „bytu v zahradě“. Nejdříve najdeme nejlepší rozmístění místností, průhledů a průchodů na pozemku a ty pak "obestavíme stavební konstrukcí“ virtuální formou - 3D modelem. Přirozeně tak zůstává propojen vnitřní a venkovní prostor, stavba domu pak vychází ze zdravého konceptu a přizpůsobuje se potřebám klientů a charakteru okolí. Je to vlastně první akt, vedoucí k souladu mezi bydlícími a prostředím.
  • Na základě tohoto 3D modelu dochází k postupnému zpřesňování Vaší vize. Jedním tahem tak vzniká komplexní řešení – nejen stavby, ale zároveň i interieru, terénních úprav a zahrady. Technické řešení tak dostává úkol, kterému má ve skutečnosti sloužit. Tím je Vaše bydlení, jeho funkčnost a užívání – proto ten dům přece stavíte.

Kalendář

Reference

Provozovna

Provozovna

atelier kuchyní, nábytku a bydlení

27.07.2012

Celý článek

Příjemné bydlení

Příjemné bydlení

Zadáním bylo najít jednoduché a účelné řešení...

27.07.2012

Celý článek

Návrh do Švýcarska

Návrh do Švýcarska

Díky předem zpracovanému projektu můžete výrazně...

27.07.2012

Celý článek

Dům první

Dům první

Porovnejte, jak působí na atmosféru dvou stejných...

27.07.2012

Celý článek

Jak se pozná kvalita

Jak se pozná kvalita

Dokonale provedené detaily svědčí o míře...

27.07.2012

Celý článek

Ložnice v javorové dýze

Ložnice v javorové dýze

Zadání: Vizuálně jednoduchá, světlá ale...

27.07.2012

Celý článek

Po schodech dolů

Po schodech dolů

Pojďte se s námi projít po schodech dolů. Půjdeme...

27.07.2012

Celý článek

Režné zdivo v kuchyni

Režné zdivo v kuchyni

S cihlami ve všech podobách se dá v interiérech...

27.07.2012

Celý článek

Třešňová design kolekce

Třešňová design kolekce

Sametová krása třešňové dřeviny propůjčuje své...

27.07.2012

Celý článek

Mužská záležitost

Mužská záležitost

Jsou muži, kteří nejen vaří, ale s klidem se pustí...

27.07.2012

Celý článek

http://www.systeme.cz/profil/podnikame-bez-korupce