Studie domu - architektura bydlení

Studie / stavební záměr - rozhoduje o tom, kolik bude dům stát a co Vám bude poskytovat.

3D model, vizualizace, řešení bydlení (koncepce zevnitř ven), usazení do terénu a zahrady...

K projektům staveb jsem se po studiu architektury dostal až s odstupem několika let skrze zkušenosti a časté úpravy stavebních projektů při realizaci interierů, tedy na zákldě praxe. Preferuji jednoduchá, rychlá řešení a dřevostavby.

Výhody pro vás:

  • Stavební studií zminimalizujete vícenáklady v průběhu stavby. Studie domu plní funkci vize. Jako průvodce Vám pomáhám definovat jednoznačné požadavky. Vše je tím z principu synchronizováno, předchází se vícenákladům a neřeší se zbytečnosti.
  • Studie domu je dobrým zadáním pro tender stavebních firem. Namísto toho, abyste se přizpůsobili katalogovým projektům, můžete na základě studie dostat, co opravdu chcete a potřebujete. Můžete si pak vybrat z realizačních nabídek a adekvátně se rozhodnout. Stavební dokumentaci a nutná povolení (pouze v potřebném rozsahu) pak ve své režii ráda zařídí stavební firma podle zadání tendru. Vše se tím zjednodušuje.
  • Pořízením stavební studie v důsledku ušetříte. Oproti ceně katalogového projektu a jeho dalších nutných úprav je pořizovací cena studie chytrou investicí. U katalogových projektů dochází prakticky vždy k jeho úpravám, protože nikdy plně nevyhovuje všem požadavkům klientů a úřadů či možnostem terénu. Ze zkušenosti vyplývá, že pořízení úprav katalogového projektu několikanásobně převýší jeho původní cenu.

Jak to probíhá:

  • Na začátku si budeme muset dobře seznámit – já s Vašimi možnostmi a skutečnými potřebami, Vy s tím, jak Vám budu schopen naslouchat a splnit Vaše požadavky. Úvodní konzultace je bezplatná.
  • Poté do hry vstupuje genius loci pozemku či budovy a okolí. Zohledněním širších souvislostí (duch místa, světové strany, živly, historie, výhled do budoucnosti, hlučnost, ruch, zóny, sítě atd.) Je třeba zmapovat, čemu lze předejít jen pohou volnou řešení.
  • Pokud to lze, rád pracuji filosofií „bytu v zahradě“. Nejdříve najdeme nejlepší rozmístění místností, průhledů a průchodů na pozemku a ty pak "obestavíme stavební konstrukcí“ virtuální formou - 3D modelem. Přirozeně tak zůstává propojen vnitřní a venkovní prostor, stavba domu pak vychází ze zdravého konceptu a přizpůsobuje se potřebám klientů a charakteru okolí. Je to vlastně první akt, vedoucí k souladu mezi bydlícími a prostředím.
  • Na základě tohoto 3D modelu dochází k postupnému zpřesňování Vaší vize. Jedním tahem tak vzniká komplexní řešení – nejen stavby, ale zároveň i interieru, terénních úprav a zahrady. Technické řešení tak dostává úkol, kterému má ve skutečnosti sloužit. Tím je Vaše bydlení, jeho funkčnost a užívání – proto ten dům přece stavíte.

Kalendář

Reference

Ložnice v javorové dýze

Ložnice v javorové dýze

Zadání: Vizuálně jednoduchá, světlá ale...

27.07.2012

Celý článek

Dům první

Dům první

Porovnejte, jak působí na atmosféru dvou stejných...

27.07.2012

Celý článek

Po schodech dolů

Po schodech dolů

Pojďte se s námi projít po schodech dolů. Půjdeme...

27.07.2012

Celý článek

Návrh do Švýcarska

Návrh do Švýcarska

Díky předem zpracovanému projektu můžete výrazně...

27.07.2012

Celý článek

Provozovna

Provozovna

atelier kuchyní, nábytku a bydlení

27.07.2012

Celý článek

Režné zdivo v kuchyni

Režné zdivo v kuchyni

S cihlami ve všech podobách se dá v interiérech...

27.07.2012

Celý článek

Mužská záležitost

Mužská záležitost

Jsou muži, kteří nejen vaří, ale s klidem se pustí...

27.07.2012

Celý článek

Jak se pozná kvalita

Jak se pozná kvalita

Dokonale provedené detaily svědčí o míře...

27.07.2012

Celý článek

Příjemné bydlení

Příjemné bydlení

Zadáním bylo najít jednoduché a účelné řešení...

27.07.2012

Celý článek

Kuchyň do Švýcarska

Kuchyň do Švýcarska

Kuchyň pro Švýcary je pro Opavskou firmu výzva....

27.07.2012

Celý článek

http://www.systeme.cz/profil/podnikame-bez-korupce